@NababanGabriel ibaratnya saya pesertanya hahaha k…

@NababanGabriel ibaratnya saya pesertanya hahaha kalo ketua wajib harus mata on terus. Kalo ga marulaon na hohom ma :-)