Lapar yg menusuk hati… (lapar yg luar biasa)

Lapar yg menusuk hati… (lapar yg luar biasa)