@oculy anggoi bro, nga asing muse i. Ngeri sedap m…

@oculy anggoi bro, nga asing muse i. Ngeri sedap ma. Anggo olo ho, asa ta lului