#UCLdraw Barcelona v Atletico Madrid Real Madrid v…

#UCLdraw Barcelona v Atletico Madrid Real Madrid v Borussia Dortmund Paris St-Germain v Chelsea Manchester United v Bayern Munich