Hahaha yg kartu merah Gibbs, yg handsball camberla…

Hahaha yg kartu merah Gibbs, yg handsball camberlain. #CFC