@ikhasitorus bahhh si booting ultah. Selamat ya. :…

@ikhasitorus bahhh si booting ultah. Selamat ya. :D