Salah satu ciri khas pantai di daerah yang langsun…

Salah satu ciri khas pantai di daerah yang langsung bersinggungan dengan Samudera Hindia, penuh… instagram.com/p/6WkX5CNEib/