Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang…

Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang
yang paling takut pada perubahan. “Mignon McLaughlin” #MorningToast