@fanditambunan itu salah yg memotokopi. Kenapa nga…

@fanditambunan itu salah yg memotokopi. Kenapa ngasihnya terbalik2.


@fanditambunan hahaha…. ngeri kale….. mantap d…

@fanditambunan hahaha…. ngeri kale….. mantap do nian pemikiran mi bro. Alai pasti adong do alasan na makana songoni. Cocok?


@fanditambunan demo songon dia do on fandi…. jel…

@fanditambunan demo songon dia do on fandi…. jelas jo bahen.