RT @oshin_mn: smg pelaksanaan KAA yang ke 6⃣0⃣ di…

RT @oshin_mn: smg pelaksanaan KAA yang ke 6⃣0⃣ di Jakarta jg sukses, pnuh kedamaian. 😇 #KAA2015


@oshin_mn nga termasuk i. annon adong na muruk. :-…

@oshin_mn nga termasuk i. annon adong na muruk.


@oshin_mn hahaha… ai bea ma roha tu laptopmi, da…

@oshin_mn hahaha… ai bea ma roha tu laptopmi, dang boi ibana hona udan, marsahit annon. #respect


@oshin_mn so sega laptopmi :-)

@oshin_mn so sega laptopmi


@oshin_mn @Marinipasaribu @MarthaTnb @hunterparded…

@oshin_mn @Marinipasaribu @MarthaTnb @hunterpardede @Eskanadeak @yantinitraa @Augustgirlluchu skrg oshin. lihat jdwal tercepat aja.