menjadi warga negara yg baik dan sah menjadi seor…

menjadi warga negara yg baik dan sah menjadi seorang kk.