menunggu kereta terakhir di bawah lampu yg hidup m…

menunggu kereta terakhir di bawah lampu yg hidup mati.