@SiAndet jd dipanggil apa yg ibu yg bukan ibu2?

@SiAndet jd dipanggil apa yg ibu yg bukan ibu2?