malamku akan kuhabiskan bersamamu komas, no phone,…

malamku akan kuhabiskan bersamamu komas, no phone, no call, no sms, only you.