@soenardo manang aha pe tahoi bro. sandok molo mul…

@soenardo manang aha pe tahoi bro.
sandok molo mulak ho jala ro muse tu luat sileban on, boan angka siallangon i lae sian toba. Mauliate